Klasa z psychologią w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej

VIII Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, potocznie określane „Medykiem”, kształci uczniów i uczennice w klasach biologiczno-chemicznych z rozszerzonym programem nauczania matematyki lub języka angielskiego oraz matematyczno-geograficznych z rozszerzonym j. angielskim. Od roku szkolnego 2019/20 kształcenie w klasach z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, biologii, j. angielskiego nastawione jest na przygotowanie do studiów, zwłaszcza na kierunku psychologia, a uczniowie i uczennice tych klas realizują zajęcia z przedmiotu podstawy psychologii.

Liceum współpracuje z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie od roku szkolnego 2021/2022. Partnerstwo zaowocowało zajęciami online, wizytami w Instytucie – wykładami i zajęciami w laboratoriach. Czas pandemii pokazał, że uczniowie i uczennice potrzebują merytorycznej wiedzy z zakresu psychologii, o czym świadczy ogromne zainteresowanie klasami przygotowującymi do studiów właśnie na tym kierunku.

Jak mówi Ewa Gawęda, dyrektorka VIII Liceum: „mottem naszej szkoły jest hasło Z szacunkiem do wiedzy i człowieka, dlatego kładziemy nacisk na aktywizację naszych uczniów i uczennic poprzez realizowanie projektów społecznych, m. in. w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz przygotowanie ich do mądrego zdobywania wiedzy. Służą temu cykliczne zajęcia z technik szybkiego 
i efektywnego uczenia się prowadzone w klasach pierwszych”.

Obecnie Medyk ma już określoną pozycję na mapie Bielska-Białej, miasta z bogatą historią oraz wyjątkowego regionu, jakim jest Podbeskidzie. Liceum cieszy się opinią szkoły ze świetną atmosferą sprzyjającą nauce; szkoły, do której chce się chodzić. A od siebie dodamy – szkoły, z którą aż chce się współpracować!