Klasa z maturą międzynarodową (IB) w II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie

W II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 2009 roku młodzież uczy się psychologii – obecnie w klasie dwujęzycznej. Od 2011 roku realizowany jest program Matury Międzynarodowej – The International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP). 

Program psychologii w klasie dwujęzycznej i w klasie z Maturą Międzynarodową podzielony jest na kilka części: metody badawcze, podejście biologiczne, podejście poznawcze, podejście społeczno-kulturowe oraz psychologia rozwoju w ciągu życia, psychologia kliniczna, relacje międzyludzkie. Młodzież ma także okazję przeprowadzać własne eksperymenty badawcze i obserwacje. Psychologia w klasie IB DP podzielona jest na dwa poziomy: rozszerzony (6 godzin tygodniowo) lub standardowy (4 godziny tygodniowo).


W 2018 roku II LO w Tarnowie nawiązało współpracę z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młodzież uczestniczy w wykładach naukowców oraz w warsztatach w laboratoriach Instytutu Psychologii UJ. 


Absolwenci i absolwentki klasy IB kontynuują naukę na najlepszych uczelniach polskich i zagranicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, University of Oxford, University of Bristol, Yale University, Columbia University i wiele innych.