Klasa z maturą międzynarodową (IB) w Europejskim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

Psychologia w klasach z maturą międzynarodową (IB DP®) w Kolegium Europejskim – Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

Kolegium Europejskie to najstarsza szkoła w południowej Polsce realizująca od 2004 roku program matury międzynarodowej IB DP® – uważany za najlepszy na świecie przedakademicki program edukacyjny. Wybór przedmiotu Psychology w Kolegium Europejskim to początek przygody z tą dziedziną wiedzy  dla wielu młodych ludzi, którzy dołączają do grona studentów psychologii na najlepszych uniwersytetach na świecie, w tym również na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dwuletni program matury międzynarodowej IB DP ® w Kolegium Europejskim obejmuje standardowe przedmioty maturalne, takie jak literatura polska, geografia, chemia i biologia, oraz przedmioty niestandardowe, spośród których uczniowie mogą wybrać, m.in. biznes, ekonomię, computer science, visual arts lub właśnie psychologię. Wszystkie zajęcia programu IB DP® odbywają się w języku angielskim na dwóch poziomach – standardowym (SL) oraz rozszerzonym (HL).

Każdy uczeń i uczennica kończący kurs psychology w ramach programu International Baccalaureate Diploma Programme® (IB DP®) w Kolegium Europejskim jest świetnie przygotowany/a do rozpoczęcia studiów przede wszystkim pod względem merytorycznym, ale także praktycznym.

Świadomość istotności wiedzy psychologicznej, jak również szacunek do tradycji akademickiej i konieczność ścisłej współpracy z tym środowiskiem zaowocowały umową patronacką wiążącą Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczniów przedmiotu psychologyw Kolegium Europejskim. W ramach współpracy możliwe stają się nie tylko wizyty uczniów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (wizytacje w laboratoriach IPs UJ), ale również wizyty studentów i badaczy w Kolegium Europejskim. Ponadto uczniowie KE mogą korzystać z zasobów laboratoryjnych i bibliotecznych UJ oraz uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez studentów IPs UJ.

Kurs psychology w programie IB DP w Kolegium Europejskim obejmuje naukę psychologii na najwyższym poziomie. Zatrudniona kadra nauczycielska to w głównej mierze pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni oraz praktycy. Dzięki temu uczniowie od samego początku swojej przygody z psychologią mają okazję poznać tę dziedzinę wiedzy, nie tylko jako naukę, ale także obszar działalności pomocowej.

Wszyscy uczniowie KE, którzy wybierają psychologię jako jeden z przedmiotów maturalnych, to przyszli studenci, o jakich marzy każdy dobry uniwersytecki instytut lub wydział psychologii: posiadają oni najnowszą wiedzę, a także rozbudowany warsztat badacza połączony ze świadomością wagi kwestii metodologicznych oraz etycznych. To przyszli naukowcy lub praktycy, przed którymi otwiera się prestiżowa – również psychologiczna – kariera. To wreszcie osoby pełne pasji oraz zaangażowane w samorealizację. Ich nieszablonowe myślenie, wyjątkowe umiejętności, zdolność krytycznej oceny oraz rzetelnej analizy i syntezy danych są podstawą ich akademickich sukcesów.