czwartek, 21 stycznia

Trauma, pamięć, postpamięć

wróć do wydarzeń

Jak żyjemy po wielkiej traumie?

Trauma, pamięć, postpamięć. Jak żyjemy po wielkiej traumie?

Czym jest trauma?

Czym różni się inwidualnie a zbiorowo?

Czym jest pokolenie postpamięci?

Czy kultura masowa powinna dotykać tematów traumatycznych?

Czy kultura jest sposobem wychodzenia z traum?

Jakie współczesne wydarzenia mogą mieć znaczący wpływ na nasze zdrowie psychiczne w przyszłości?

To tylko niektóre pytania jakie stawiamy sobie przed kolejną dyskusją cyklu. Naszymi gośćmi będą:

Dr Bartosz Kwieciński adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Międzynarodowych UJ. Historyk filmu, medioznawca, badacz propagandy antysemickiej. Autor monografii „Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady”. główny wykonawca dwóch grantów NPRH dotyczących pamięci kulturowej Zagłady i pogromów.

Dr Maria Kobielska adiunktka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Współzałożycielka Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci na WP UJ. Naukowo zajmuje się badaniem najnowszej literatury i kultury polskiej w kontekście pamięci, przeszłości i polityki.

Dr Weronika Kałwak pracowniczka Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii UJ. W 2018 roku obroniła pracę doktorską „O poznawaniu cudzego bólu – projekty, metody i praktyki.”. Realizuje grant Narodowego Centrum Nauki „Miniatura” poświęcony psychologicznego znaczenia pojęcia depresji klimatycznej.

Prowadzenie: Tomasz Pytko i Samuel Nowak

Posłuchaj podcastu ze spotkania.

wróć do wydarzeń