poniedziałek, 19 grudnia

Przegląd czasopism z prof. Luaną Collocą

wróć do wydarzeń

Launa Colloca jest jedną z czołowych badaczek bólu na świecie. Jest profesorką w ośrodku Pain and Translational Symptom Science w School of Nursing Uniwersytetu Marylandu w Baltimore, gdzie również nadzoruje program staży podoktorskich. Należy do International Association for the Study of Pain, w którym kieruje grupą ds. bólu i placebo.

W specjalnym POPP porozmawiamy o jednym z nowatorskich badań profesor Collocy – wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR, virtual reality) w celu badania i modulacji doznań bólowych. Technika VR umożliwia „umieszczenie” osoby doświadczającej bólu w interaktywnej rzeczywistości zaaranżowanej i kontrolowanej przez badacza. Dzięki zastosowaniu VR badacz może analizować wpływ poszczególnych elementów sytuacji, w której znajduje się osoba badana, na jej doznania bólowe oraz na ich zmiany. Wyniki tych badań wskazują, że VR może być skuteczną, nieinwazyjną metodą interwencji, pomocną w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego.

Premiera w poniedziałek 19 grudnia o g. 12.00.

wróć do wydarzeń