poniedziałek, 6 marca

Przegląd czasopism z dr. Michałem Gackiem

wróć do wydarzeń

Z dr. Michalem Gackiem rozmawiamy m.in. dlaczego wyniki eksperymentów psychologicznych nie powtarzają się oraz skuteczności psychoterapii.

Dr Michał Gacek obronił doktorat w Instytucie Psychologii UJ w 2013 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Władysławy Pileckiej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą psychologicznych aspektów funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wyniki badań publikował w pismach takich jak „Journal of Intellectual & Developmental Disability”, „Frontiers in Psychiatry”, „Advances in Cognitive Psychology” i „Current Psychology”. Od kilkunastu lat pracuje także jako psycholog z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie prowadzi badania dotyczące związku cech osobowościowo-motywacyjnych z efektywnością uczenia się u osób z niepełnosprawnością intelektualną.

wróć do wydarzeń