poniedziałek, 24 października

Przegląd czasopism z dr Małgorzatą Hołdą

wróć do wydarzeń

W tym wydaniu POPP przyjrzymy się wybranym artykułom naukowym wspólnie z dr Małgorzata Hołdą z Laboratorium Psychologii Snu. Będziemy rozmawiać o spaniu, niedosypianiu, tym jak sen wpływa na naszą wagę i czy poranne drzemki wpływają na nasze zdrowie.

Komentowane artykuły:

Tasali E, Wroblewski K, Kahn E, Kilkus J, Schoeller DA. Effect of Sleep Extension on Objectively Assessed Energy Intake Among Adults With Overweight in Real-life Settings: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2022;182(4):365–374. doi:10.1001/jamainternmed.2021.8098

Patricia M Wong, David Barker, Brandy M Roane, Eliza Van Reen, Mary A Carskadon, Sleep regularity and body mass index: findings from a prospective study of first-year college students, SLEEP Advances, Volume 3, Issue 1, 2022, zpac004, https://doi.org/10.1093/sleepadvances/zpac004

Stephen M Mattingly, Gonzalo Martinez, Jessica Young, Meghan K Cain, Aaron Striegel, Snoozing: an examination of a common method of waking, Sleep, Volume 45, Issue 10, October 2022, zsac184, https://doi.org/10.1093/sleep/zsac184

Dr Małgorzata Hołda prowadzi badania w Laboratorium Badania Snu . Doktorat uzyskała w 2009 roku (również na UJ). Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologiczne aspekty snu i śnienia, szczególnie wpływ snu na procesy poznawcze, psychologiczne skutki niedoboru snu i postawy wobec marzeń sennych. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii snu i marzeń sennych, psychologii osobowości i psychologii edukacji.

wróć do wydarzeń