poniedziałek, 17 października

Przegląd czasopism z dr Katarzyną Jaśko

wróć do wydarzeń

W tym wydaniu POPP przyjrzymy się wybranym artykułom naukowym wspólnie z dr Katarzyną Jaśko z Change Lab. Będziemy rozmawiać Oo pomidorach, van Goghu, radykalizmie i uczeniu się na własnych błędach. Przewiń w dół, aby obejrzeć nagranie rozmowy.

Komentowane teksty:

Brent Simpson, Robb Willer, Matthew Feinberg, Radical flanks of social movements can increase support for moderate factions, PNAS Nexus, Volume 1, Issue 3, July 2022, pgac110, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac110

Silver, I., & Shaw, A. (2022). When and why “staying out of it” backfires in moral and political disagreements. Journal of Experimental Psychology: General, 151(10), 2542–2561. https://doi.org/10.1037/xge0001201

Eskreis-Winkler, L., & Fishbach, A. (2022). You Think Failure Is Hard? So Is Learning From It. Perspectives on Psychological Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/17456916211059817

Dr Jaśko bada, co motywuje ludzi do zaangażowania politycznego. Interesuje ją zarówno destrukcyjna aktywność polityczna wiążąca się ze stosowaniem przemocy, jak i „pozytywny ekstremizm”, kiedy ludzie poświęcają swoje dobro na rzecz idei (np. równości, ochrony środowiska) działając w pokojowy sposób. Badając tę tematykę, od kilku lat współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu w Maryland, z którymi rozwija teorię obejmującą obydwa bieguny politycznego ekstremizmu. W celu jej przetestowania analizuje angażowanie się w legalną i nielegalną działalność polityczną w różnych grupach i kontekstach kulturowych, m.in. wśród aktywistów partyjnych, uczestników pokojowych ruchów społecznych (np. KOD, Czarny Protest, obrońcy Puszczy Białowieskiej, strajkujące nauczycielki), ale także byłych członków grup terrorystycznych (m.in. ekstremistycznych organizacji w Indonezji). Jeden ze swoich projektów badawczych realizuje w grupach syryjskich uchodźców na Bliskim Wschodzie i w Europie. Jego cele to m.in. określenie, w jaki sposób frustracja wywołana uchodźstwem stanowi czynnik ryzyka w procesie radykalizacji. Jest współautorką popularno-naukowej książki pt. „Walcz, protestuj, zmieniaj świat” (Smak Słowa, 2019).

Praca naukowa dr Katarzyny Jaśko prowadzona jest w ramach projektu GRIEG „Od apatii do przemocowego ekstremizmu: Motywacyjne podstawy zaangażowania politycznego”. Projekt GRIEG korzysta z dofinansowania o wartości 1 156 000 €  otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest zbadanie psychologicznych podstaw różnych form zaangażowania politycznego.”

wróć do wydarzeń