poniedziałek, 10 października

Przegląd czasopism z dr Joanną Grzymałą-Moszczyńską

wróć do wydarzeń

psycholożką społeczną z Zakładu Psychologii Społecznej. Doktorat uzyskała w 2018 roku w Instytucie Psychologii UJ. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na szeroko rozumianej psychologii działań zbiorowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w ruch klimatyczny i związki zawodowe oraz przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu. Zajmuje się również kwestiami związanymi z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz psychologią migracji. Autorka i współautorka wielu publikacji, w tym książek „Walcz, protestuj, zmieniaj świat! Psychologia aktywizmu” (2019), „(Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji” (2015) oraz „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” (2013). Swoje zainteresowania naukowe łączy z zaangażowaniem społecznym i działaniami.

wróć do wydarzeń