poniedziałek, 23 stycznia

Przegląd czasopism z dr Gabrielą Czarnek

wróć do wydarzeń

W tym wydaniu POPP z dr Gabrielą Czarnek rozmawiamy o Familiadzie, w którą gra cały świat w tematach takich jak szczepienia, polityka i przemoc.

Komentowane artykuły:

Bartoš, V., Bauer, M., Cahlíková, J. et al. Communicating doctors’ consensus persistently increases COVID-19 vaccinations. Nature 606, 542–549 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04805-y

Mernyk JS, Pink SL, Druckman JN, Willer R. Correcting inaccurate metaperceptions reduces Americans’ support for partisan violence. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Apr 19;119(16):e2116851119. doi: 10.1073/pnas.2116851119

Dr Gabriel Czarnek tytuł magistra psychologii uzyskała w 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kraków, Polska). W 2014 roku ukończyła Educational Measurement Programme prowadzony przez międzynarodowy zespół badawczy. W 2018 roku obroniła doktorat z psychologii pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kossowskiej (Uniwersytet Jagielloński) i dr Michaela Richtera (Liverpool John Moores University). Jej praca koncentrowała się na poznaniu społecznym i psychofizjologii, zwłaszcza w kontekście starzenia się społeczno-emocjonalnego.

Pracowała jako psychometra, gdzie koncentrowała się na psychometrycznym modelowaniu cech i postaw osobowości, a później jako badaczka w branży gier, gdzie pracowała nad rozwojem profesjonalnych symulatorów do szkolenia strażaków.

Jej obecne zainteresowania koncentrują się na badaniach nad starzeniem się i psychologią społeczną z wykorzystaniem metod obliczeniowych i modelowania predykcyjnego.

wróć do wydarzeń