poniedziałek, 28 listopada

Przegląd czasopism z dr Ewą Szumowską

wróć do wydarzeń

W tym wydaniu #POPP rozmawiamy o tym, że czasem lepiej odpuścić pewne cele; czy i dlaczego szukać równowagi między pracą i życiem prywatnym oraz o tym, po co psychologia porównuje pasje Marii Skłodowskiej-Curie i Sereny Williams.

Dr Ewa Szumowska jest badaczką w Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii UJ oraz członkini Center for Social Cognitive Studies, Association for Psychological Science i European Association of Social Psychology. Autorka i współautorka publikacji naukowych w czasopismach takich jak „Psychological Review”, „Psychological Inquiry”, „Perspectives on Psychological Science”, „Cognition” i „Personality and Individual Differences”. Zajmuje się motywacją, formowaniem wiedzy, wielozadaniowością i ekstremizmem. Swoje zainteresowania naukowe łączy z zaangażowaniem społecznym i działaniami.

Komentowane artykuły: Hubley, C., Scholer, A.A. Melting COVID-frozen goals: How goal disengagement supports well-being during the COVID-19 pandemic. Motiv Emot 46, 752–768 (2022). https://doi.org/10.1007/s11031-022-09959-w

Houlfort, N., Cécire, P., Koestner, R. et al. Managing the work-home interface by making sacrifices: Costs of sacrificing psychological needs. Motiv Emot 46, 658–671 (2022). https://doi.org/10.1007/s11031-022-09971-0

Resta, E., Ellenberg, M., Kruglanski, A.W. et al. Marie Curie vs. Serena Williams: ambition leads to extremism through obsessive (but not harmonious) passion. Motiv Emot 46, 382–393 (2022). https://doi.org/10.1007/s11031-022-09936-32013

wróć do wydarzeń