poniedziałek, 16 stycznia

Tym razem o książkach z dr Anną Czerniak

wróć do wydarzeń

Rozmawiamy o książce „Dlaczego kochamy. Naukowe kulisy najbliższych więzi” Anny Machin w tłumaczeniu J. Sikory.

Dr Anna Czerniak jest psycholożką i absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w psychologii społecznej, ale obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje także m.in psychologię poznawczą czy psychologię twórczości.

W dotychczasowej pracy naukowej skupiała się przede wszystkim na zagadnieniu autoprezentacji, któremu poświecone były praca magisterska i doktorska, publikacje i wystąpienia konferencyjne. W pracy doktorskiej obronionej w 2009 roku na UJ z autoprezentacyjnej perspektywy przyglądała się takim zjawiskom jak narzekanie, krytykowanie i pesymizm.


Dydaktyk z zamiłowania – z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć zarówno dla studentów psychologii jak i innych kierunków, na kilku krakowskich uczelniach. Prowadziła zajęcia o zróżnicowanej tematyce: od ogólnych wprowadzających zagadnień psychologicznych, poprzez psychologię społeczną, poznawczą, obecnie także biologiczną; po bardziej wyspecjalizowane kursy z autoprezentacji, psychologii sprzedaży czy treningu twórczości.
Prywatnie, miłośniczka górskich wędrówek i polskiej fantastyki.

wróć do wydarzeń