środa, 22 marca

Alkohol: trucizna znana i lubiana

wróć do wydarzeń

Środa, 22 marca 2023, g. 18.30, Hevre +1

Wydarzenie na Facebooku.

Spotkaniu towarzyszyć będzie happening Cebula płacze – będzie to okazja, aby zrobić sobie ładny i smutny portret.

Porozmawiamy o wyjątkowo popularnej, łatwo dostępnej i lubianej substancji psychoaktywnej – o alkoholu.
 
Dlaczego alkohol nie jest postrzegany jako narkotyk i czy powinien? 
Czy alkohol w małych dawkach może być nieszkodliwy lub działać prozdrowotnie? 
Jak zmieniała się nasza wiedza o biologicznym działaniu alkoholu na przestrzeni lat?
Czy biologiczne skutki spożycia alkoholu są odwracalne? 
Jak systemowo pomagać uzależnionym od alkoholu? Terapia, abstynencja czy redukcja szkód?
 
W rozmowie udział wezmą:

prof. Katarzyna Radwańska jest neurobiologiem pracującym w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, w Warszawie. Pracownia Molekularnych Podstaw Zachowania, którą kieruje, zajmuje się badaniami nad molekularnym podłożem pamięci – zarówno tej fizjologicznej jak i patologicznej wywołanej przez nadużywanie alkoholu. Prof. Radwańska poszukuje procesów molekularnych i komórkowych, które są upośledzone w mózgach osobników pijących alkohol i stosuje najnowsze metody biologii molekularnej by odwrócić te zmiany chociaż w modelach zwierzęcych. 

dr hab. n. med. Justyna Klingemann, socjolog zdrowia i medycyny, pracownica Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami od 2001 roku. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu socjologii zaburzeń psychicznych, w tym uzależnień: organizacją, dostępnością i efektywnością systemów leczenia oraz psychospołecznymi warunkami pracy w lecznictwie, społecznymi czynnikami wspomagającymi proces zdrowienia, zagadnieniami etycznymi związanymi z przebiegiem leczenia, wykorzystaniem nowych technologii w zdrowiu, przeciwdziałaniem stygmatyzacji. Specjalizuje się w metodologii jakościowej.

Członek Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień, powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2021 roku (2021-2023). Prezydent-Elekt Towarzystwa Naukowego The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol (2021-2023). Członek Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym KCPU. Członek Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. lecznictwa odwykowego (2014-2021).

Spotkania prowadzą: Justyna Hobot, neurobiolożka i filozofka umysłu oraz Samuel Nowak, specjalizujący się w studiach kulturowych.

wróć do wydarzeń